Διακηρύξεις

Για τη φύλαξη του κτιρίου του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Κοζάνης, με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση). 

 

Για τη φύλαξη του κτιρίου του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας, με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση).

Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου

Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Bέροιας

Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας

Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας

Για την συντήρηση του ανελκυστήρα του κτιρίου του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης 

 

Για τη φύλαξη του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α., με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση). 

 

«Για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των δύο (2) Μετεωρολογικών Πύργων του ΕΛ.Γ.Α. και του εξοπλισμού τους, με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση)» 

 

Για την προμήθεια – πλήρωση με ασετιλίνη των κενών φιαλών ασετιλίνης και τον  τεχνικό έλεγχο αυτών, για τις ανάγκες λειτουργίας των αντιχαλαζικών κανονιών ηχοβολής

«Για την προμήθεια οκτώ (8) toner και τεσσάρων (4) drum των συσκευών τηλεμοιοτυπίας (fax) RICOH SP 1200 SF και έξι (6) toner HP 83A Black για τους εκτυπωτές LASER έγχρωμους με σαρωτή (SCANER), για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.»

Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών –λογιστών του έργου του ελέγχου σύμφωνα με τα «Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου» της διαχειριστικής χρήσης 2015 του ΕΛ.Γ.Α.

«Για την προμήθεια είκοσι έξι (26) ανακατασκευασμένων Η/Υ και δώδεκα (12) ανακατασκευασμένων οθόνων για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.» 

 

«Για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των δύο (2) Μετεωρολογικών Πύργων του ΕΛ.Γ.Α. και του εξοπλισμού τους, με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση)»

Για την προμήθεια δύο (2) εκτυπωτών LASER έγχρωμων με σαρωτή SCANNER και δύο γνήσιων toner 1.500 σελίδων για τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.πρωτ. 13234/17-11-2015 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δύο εκτυπωτών LASER έγχρωμων με σαρωτή SCANER και δύο γνήσιων toner 1.500 σελίδων της ΚΔ του ΕΛ.Γ.Α.

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης και του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α Αθηνών 

«Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.πρωτ. 13066/11-11-2015 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης και του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αθηνών» 

 

«Για την προμήθεια είκοσι (20) φορητών Η/Υ για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.»

Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Bέροιας 

 

 
 
Powered by Phoca Download