Το Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας (Ε.Π.Χ.Π.) είναι ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα καταστολής του χαλαζιού με εναέρια μέσα.Σκοπός του Προγράμματος είναι ο περιορισμός των ζημιών στις αγροτικές καλλιέργειες, καθώς το χαλάζι αποτελεί έναν από τους φυσικούς κινδύνους που καλύπτει ασφαλιστικά ο ΕΛ.Γ.Α., ως ζημιογόνο αίτιο. To Ε.Π.Χ.Π. εφαρμόζεται από τοΚέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.) του ΕΛ.Γ.Α. , με έδρα το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη. ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ  [ Χαλαζόκοκκοι μεγέθους φουντουκιού (φωτ. από αρχείο της australiasevereweather.com) ]

 

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ  [ Χαλαζόκοκκοι στο έδαφος (φωτ. από αρχείο της australiasevereweather.com) ]
Χαλάζι, είναι τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα σκληρού πάγου με μορφή σφαιριδίων, συνήθως, ή και ακανόνιστου σχήματος, διαμέτρου μεγαλύτερης από 5 χιλιοστά, με συνέπεια τη ζημία στη φυτική παραγωγή.
Οι χαλαζόκκοκοι αποτελούνται από διαφανή πάγο ή από εναλλασσόμενους μανδύες διαφανούς και αδιαφανούς πάγου. Δημιουργούνται μέσα σε καταιγίδες, όταν μικροί παγοκρύσταλλοι ή παγωμένα σταγονίδια (έμβρυα χαλαζιού) συναντήσουν υγρό νερό, εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών (- 40 °C). Τότε, λόγω των ισχυρών ανοδικών και καθοδικών ρευμάτων της καταιγίδας, οι εμβρυϊκοί χαλαζόκοκκοι πραγματοποιούν πολλές διαδρομές μέσα σ' αυτήν, και όταν αποκτήσουν σημαντικό μέγεθος, πέφτουν λόγω της βαρύτητας στο έδαφος, πριν λιώσουν, οπότε σημειώνεται το φαινόμενο της χαλαζόπτωσης. Η χαλαζόπτωση είναι φαινόμενο μικρής σχετικά διάρκειας και αυστηρά τοπικού χαρακτήρα.

 

Χαλάζι, είναι τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα σκληρού πάγου με μορφή σφαιριδίων, συνήθως, ή και ακανόνιστου σχήματος, διαμέτρου μεγαλύτερης από 5 χιλιοστά, με συνέπεια τη ζημία στη φυτική παραγωγή.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ  [ Mοντέλο Χαλαζοφόρας Καταιγίδας (Ε. Χατζή - Εννοιολογικό Μοντέλο του Terry Kraus) ] ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ  [ Σπάνιο χαλάζι μεγάλου μεγέθους. Διακρίνονται 8 διαδρομές(8 στιβάδες παγοποίησης). Ανάλογα μεγέθη χαλαζιού δεν παρατηρούνται στην Ελλάδα (Copyright NCAR) ]
 
Οι χαλαζόκκοκοι αποτελούνται από διαφανή πάγο ή από εναλλασσόμενους μανδύες διαφανούς και αδιαφανούς πάγου. Δημιουργούνται μέσα σε καταιγίδες, όταν μικροί παγοκρύσταλλοι ή παγωμένα σταγονίδια (έμβρυα χαλαζιού) συναντήσουν υγρό νερό, εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών (- 40 °C). Τότε, λόγω των ισχυρών ανοδικών και καθοδικών ρευμάτων της καταιγίδας, οι εμβρυϊκοί χαλαζόκοκκοι πραγματοποιούν πολλές διαδρομές μέσα σ' αυτήν, και όταν αποκτήσουν σημαντικό μέγεθος, πέφτουν λόγω της βαρύτητας στο έδαφος, πριν λιώσουν, οπότε σημειώνεται το φαινόμενο της χαλαζόπτωσης. Η χαλαζόπτωση είναι φαινόμενο μικρής σχετικά διάρκειας και αυστηρά τοπικού χαρακτήρα.
 

 
Για την πληρέστερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τη δραστηριότητα της καταστολής χαλαζιού στον ελλαδικό χώρο πατήστε εδώ για να διαβάσετε την Ετήσια Έκθεση 2009 του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας.