Από μελέτες του ΕΛ.Γ.Α., αλλά και άλλων επιστημονικών φορέων αποφασίστηκε ότι οι καταλληλότερες περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος, από την οπτική του ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, είναι η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλία, κατά τη θερμή περίοδο του έτους.
Έτσι τo Ε.Π.Χ.Π. εφαρμόζεται από την 1 Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου στις εξής δύο Περιοχές Προστασίας:
  • Περιοχή Προστασίας 1, που περιλαμβάνει τμήματα κυρίως των νομών Ημαθίας και Πέλλας, αλλά και τμήματα των νομών Πιερίας, Θεσσαλονίκης και Κιλκίς, έκτασης 2.670 km².
  • Περιοχή Προστασίας 3, που περιλαμβάνει τμήματα κυρίως των νομών Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας, και μικρό τμήμα του νομού Φθιώτιδας, έκτασης 2.509 km².
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ  [ Οι δύο Περιοχές Προστασίας του Ε.Π.Χ.Π. (Ε. Τσαγκαλίδης) ]
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ  [ Γεωφυσικός χάρτης της Περιοχής Προστασίας 1 ] ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ  [ Γεωφυσικός χάρτης της Περιοχής Προστασίας 3 ]