• Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), από τον οποίο προήλθε ο σημερινός Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων(ΕΛ.Γ.Α.), στο τέλος της θερινής περιόδου του 1981 εκδήλωσε ενδιαφέρον για την υλοποίηση ενός προγράμματος χαλαζικής προστασίας. Σκοπό είχε τη βελτίωση της αγροτικής οικονομίας, την παροχή πληρέστερων υπηρεσιών και την ανύψωση του ηθικού των αγροτών.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Χαλαζοφόρος καταιγίδα (φωτ. από αρχείο της australiasevereweather.com) ]

 

 • Το πρώτο επιχειρησιακό πρόγραμμα καταστολής χαλαζιού, με εφαρμογή της μεθόδου σποράς των νεφών με εναέρια μέσα, εφαρμόστηκε κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 1981 και από 15 Απριλίου έως 15 Οκτωβρίου 1982, καλύπτοντας μια γεωργική έκταση περίπου 3000 km². Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε δύο πεδινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, (νομοί Ημαθίας-Πέλλας / Περιοχή 1 και Σερρών-Δράμας / Περιοχή 2), με σκοπό τη μείωση των ζημιών από το χαλάζι.

 

Τα μετεωρολογικά στοιχεία που συλλέχτηκαν κατά τη διάρκεια των δύο αυτών περιόδων αποτέλεσαν τη βάση για το σχεδιασμό του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας (Ε.Π.Χ.Π.).

 

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Περιοχή 1 (Ημαθίας - Πέλλας) κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής του Ε.Π.Χ.Π. (1981-1982) ]
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Περιοχή 2 (Σερρών - Δράμας) κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής του Ε.Π.Χ.Π. (1981-1982) ]
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Καθ. Θ. Καρακώστας (Διεθνές Συμπόσιο Τροποποίησης Καιρού, Θεσσαλονίκη 1988) ]

 

 • Έτσι, το 1984, ξεκίνησε ουσιαστικά, η εφαρμογή του Ε.Π.Χ.Π. σύμφωνα με το σχεδιασμό του Καθηγητή του Α.Π.Θ., κ. Θ. Καρακώστα.

 

Το Πρόγραμμα λειτούργησε μέχρι και το 1988 ταυτόχρονα ως ερευνητικό και επιχειρησιακό σε τρεις περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, καλύπτοντας συνολικά μια έκταση περίπου 4000 km² περίπου. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε ως ερευνητικό στην Περιοχή 1 (Ημαθίας-Πέλλας) και ως καθαρά επιχειρησιακό στην Περιοχή 2 (Σερρών-Δράμας) και Περιοχή 3 (Καρδίτσας-Τρικάλων).

 

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Περιοχή Ημαθίας - Πέλλας (1984-1988) ]
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Περιοχή Σερρών - Δράμας (1984-1988) ]
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Περιοχή Λάρισας - Καρδίτσας (1984-1988) ]

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των περιόδων 1984 και 1985, το Ε.Π.Χ.Π. εφαρμόστηκε από 1 Μαΐου ως 30 Σεπτεμβρίου, ενώ κατά τις περιόδους 1986-1988, από 15 ως 30 Απριλίου ως επιχειρησιακό και από 1 Μαΐου ως 30 Σεπτεμβρίου ως ερευνητικό, με σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της σποράς των νεφών στην καταστολή του χαλαζιού.
 
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Διεθνές Συμπόσιο Τροποποίησης Καιρού (Θεσσαλονίκη, 1988) ]

 

 • Κατά το 1989 το Ε.Π.Χ.Π. λειτούργησε στις τρεις περιοχές προστασίας ως επιχειρησιακό και εν μέρει ερευνητικό στην Περιοχή 1, καθώς πραγματοποιηθήκαν κάποια τυχαιοποιημένα πειράματα. Η Περιοχή 3 διευρύνθηκε και έτσι καλύφθηκαν συνολικά περίπου 5000 km².
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Διεύρυνση Περιοχής 3 κατά το έτος 1989 ]
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Tρεις Περιοχές Προστασίας κατά τα έτη 1989-1993 ]

 

Από το 1990 έως το 1993, με εξαίρεση το 1991, το Ε.Π.Χ.Π. λειτούργησε ως πλήρως επιχειρησιακό στις παραπάνω τρεις περιοχές προστασίας, συνολικής έκτασης περίπου 5000 km².

Από το 1994 έως το 1996 δεν πραγματοποιήθηκε το Αντιχαλαζικό Πρόγραμμα.

Από το 1997 έως το 2002 το Ε.Π.Χ.Π. λειτούργησε ως επιχειρησιακό, από 15 Απριλίου ως 30 Σεπτεμβρίου σε μία μόνο Περιοχή Προστασίας, την Περιοχή 1, η οποία διευρύνθηκε, καλύπτοντας τμήματα των νομών Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Πιερίας και Θεσσαλονίκης, συνολικής έκτασης 2350 km².
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Διευρυμένη Περιοχή 1 ]

 

 • Από το 2004 έως και το 2006 το Ε.Π.Χ.Π. εφαρμόστηκε σε δύο γεωγραφικές περιοχές, στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία, συνολικής έκτασης περίπου 5200 km². Η μεν Περιοχή 1 επεκτάθηκε εκ νέου στο βόρειο και νότιο τμήμα της, η δε Περιοχή 3 διευρύνθηκε, καλύπτοντας και μέρος του νομού Λάρισας.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Περιοχές Προστασίας κατά τα έτη 2004-2006 (Δ. Φόρης) ]
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Διεύρυνση των δύο Περιοχών Προστασίας (Ε. Τσαγκαλίδης) ]

 

 • Για τα έτη 2007 και 2008 θα συνεχιστεί η εφαρμογή του Ε.Π.Χ.Π. στις ίδιες περιοχές, σύμφωνα με την ισχύουσα σύμβαση ανάθεσης του έργου.

 

Φορέας υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας είναι το Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.) του ΕΛ.Γ.Α, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και στεγάζεται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών (Αεροδρόμιο << ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >>) ]