Η Τροποποίηση Καιρού είναι ένας κλάδος της Εφαρμοσμένης Μετεωρολογίας που αναπτύχθηκε προκειμένου να ελέγξει τις καιρικές συνθήκες, προς όφελος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, ζητούμενα αποτελέσματα της Τροποποίησης Καιρού είναι η αύξηση της βροχής, η αύξηση του χιονιού, η καταστολή του χαλαζιού, η διάλυση της ομίχλης. Στην Ελλάδα, η Τροποποίηση Καιρού εφαρμόζεται με το Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας που είναι ένα πρόγραμμα καταστολής χαλαζιού. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι η σπορά των καταιγιδοφόρων νεφών. Η σπορά των νεφών στο Ε.Π.Χ.Π. εκτελείται με την πυροδότηση φυσιγγίων Ιωδιούχου Αργύρου (ΑgI), από ειδικά εξοπλισμένα αεροσκάφη τύπου PIPER CEYENNE II.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ  [ Αλλαγή φυσιγγίων Agl (Ιωδιούχου Αργύρου) στο αεροσκάφος σποράς ]
Τι επιτυγχάνεται με τη σπορά ;

Ένας χαλαζόκοκκος γενικά δημιουργείται, όταν υγρό νερό σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (- 40 °C) παγοποιείται γύρω από πυρήνες παγοποίησης - έμβρυα χαλαζιού. Με τη σπορά των νεφών, επιδιώκεται ο εμπλουτισμός μιας καταιγίδας με πολλούς τεχνητούς πυρήνες παγοποίησης.
Όταν πολυάριθμοι τεχνητοί πυρήνες παγοποίησης εισάγονται μέσα σε μια καταιγίδα, ανταγωνίζονται με επιτυχία τους κατά πολύ λιγότερους φυσικούς πυρήνες (π.χ. γύρη, σκόνη, παγωμένες υδροσταγόνες), για το νερό της καταιγίδας που πρόκειται να παγοποιηθεί γύρω τους. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται μεν περισσότεροι αλλά, πολύ μικρότεροι χαλαζόκοκκοι και η ενδεχόμενη ζημία που προκαλούν κατά την πτώση τους στο έδαφος, αν βέβαια δεν προλάβουν να λιώσουν, είναι πολύ μικρότερη, από ό,τι αν δεν πραγματοποιούνταν σπορά.
Στο Ε.Π.Χ.Π. ως τεχνητοί πυρήνες έχουν επιλεγεί οι μικροκρύσταλλοι του ιωδιούχου αργύρου (ΑgI), οι οποίοι θεωρούνται άριστοι πυρήνες για το σχηματισμό χαλαζοκόκκων, καθώς έχουν κρυσταλλική δομή παρόμοια με αυτήν του φυσικού πάγου (εξαγωνικό κρυσταλλικό πλέγμα).
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ  [ Aεροσκάφος σποράς τύπου PIPER CEYENNE II ]

 

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ  [ Ιδανικό εξαγωνικό κρυσταλλικό πλέγμα ] ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ  [ Παγοκρύσταλλος σχηματισμένος γύρω από ένα φυσικό ή τεχνητό πυρήνα-σχήμα εξαγωνικό (copyright NCAR) ] ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ  [ Σχηματισμένος χαλαζόκοκκος (copyright www.weather-photography.com) ]

 

Γενικά, στην Τροποποίηση καιρού έχουν αναπτυχθεί διάφορες μεθοδολογίες σποράς των νεφών με εναέρια μέσα, με σκοπό να γίνει η καλύτερη δυνατή διάχυση του υλικού σποράς στην καταιγίδα, ανάλογα με τον τύπο και τα χαρακτηριστικά της καταιγίδας, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και το ανάγλυφο του εδάφους. Στο Ε.Π.Χ.Π. έχουν καθιερωθεί τρεις διαφορετικές μέθοδοι σποράς: η σπορά κορυφής (top seeding), η σπορά βάσης (base seeding) και η πλάγια διέλευση (side skim). Στην πλειονότητα των περιπτώσεων χρησιμοποιείται η σπορά κορυφής, αλλά όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν χρησιμοποιούνται και οι άλλες δύο μεθοδολογίες.
ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ  [ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ]