Μια τυπική ημέρα κατά την αντιχαλαζική περίοδο ξεκινά από τις 6:00 π.μ. με τη συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων, όπως χάρτες καιρού, προγνωστικοί χάρτες, ραδιοβολίσεις, παρατηρήσεις επιφανείας και εικόνες μετεωρολογικών δορυφόρων και ραντάρ. Στη συνέχεια επιμελείται η εξειδικευμένη πρόγνωση χαλαζοκαταιγίδων.

Στις 12:00 τοπική ώρα στο χώρο του ΚΕ.Μ.Ε. πραγματοποιείται η μετεωρολογική ενημέρωση (BRIEFING), τόσο των μετεωρολόγων-ελεγκτών ραντάρ, όσο και των πιλότων που βρίσκονται σε βάρδια. Αναπτύσσεται διεξοδικά η εξειδικευμένη πρόγνωση χαλαζοκαταιγίδων και συνοψίζεται σε έναν δείκτη καταιγιδοφόρου δραστηριότητας (CDC)που μπορεί να παίρνει τιμές από -3 (απουσία σωρειτόμορφης δραστηριότητας) έως +5 (χαλάζι μεγέθους μεγαλύτερου από μπάλας γκολφ). Επίσης, στο τέλος της συνάντησης, καθορίζεται η ετοιμότητα των πληρωμάτων που μπορεί να είναι 15 ή 45 λεπτών, ανάλογα με την αναμενόμενη καιρική δραστηριότητα.

Παράλληλα με τις διαδικασίες πρόγνωσης, από τις 6:00 π.μ. και σε 24-ωρη βάση, οι μετεωρολόγοι του ΚΕ.Μ.Ε. πραγματοποιούν παρατηρήσεις με τα δύο μετεωρολογικά ραντάρ του ΕΛ.Γ.Α. που βρίσκονται εγκατεστημένα στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και Λάρισας αντίστοιχα, και εποπτεύουν τις δύο Περιοχές Προστασίας. Τα μετεωρολογικά δεδομένα των δύο ραντάρ της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας, μέσω ενός δικτύου επικοινωνιών φτάνουν στο Κέντρο Επιχειρήσεων του ΚΕΜΕ, με σκοπό την αξιοποίησή τους κατά τις αντιχαλαζικές επιχειρήσεις.

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Χώρος μετεωρολογικής ενημέρωσης (briefing) ]

Χώρος μετεωρολογικής ενημέρωσης (briefing) <<<

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Μετεωρολογικό ραντάρ Θεσσαλονίκης ]

Μετεωρολογικό ραντάρ Θεσσαλονίκης <<<

 

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Κέντρο Επιχειρήσεων του ΚΕ.Μ.Ε. ]

>>> Κέντρο Επιχειρήσεων του ΚΕ.Μ.Ε.

Τα δεδομένα του δικτύου ραντάρ απεικονίζονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Κέντρου Επιχειρήσεων. Εποπτεύονται έτσι οι καταιγίδες και τα νεφικά συστήματα που υπάρχουν εντός των Περιοχών Προστασίας, αλλά και στην ευρύτερη γειτονιά τους. Με τη βοήθεια τέλος, ενός ειδικού καταγραφικού συστήματος (ΤΙΤΑΝ) αξιοποιούνται οι μετρήσεις των ραντάρ και με ασφάλεια οι μετεωρολόγοι μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των καταιγίδων και να λαμβάνουν επιχειρησιακές αποφάσεις.

Γενικά, οι μετεωρολόγοι-ελεγκτές ραντάρ του ΚΕ.Μ.Ε. εργάζονται, σε βάρδιες που καλύπτουν ολόκληρο το 24-ωρο, με σκοπό την άμεση απογείωση αεροσκάφους, για σπορά, με την πρώτη εμφάνιση ενδείξεων καταιγιδοφόρου δραστηριότητας. Μόλις, κάποια νεφική μάζα αποκτήσει τα κριτήρια απογείωσης αεροσκάφους, τα πληρώματα κινητοποιούνται για αποστολή πτήσης σποράς.

 

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Διεξαγωγή επιχειρήσεων σποράς από τους ελεγκτές ραντάρ με τη βοήθεια του ΤΙΤΑΝ ]

>>> Διεξαγωγή επιχειρήσεων σποράς από τους ελεγκτές ραντάρ με τη βοήθεια του ΤΙΤΑΝ

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Εμφάνιση καταιγίδων στο ΤΙΤΑΝ (οριζόντια και κατακόρυφη τομή) ] >>> Εμφάνιση καταιγίδων στο ΤΙΤΑΝ

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Πτήση περιπολίας στις 20 Σεπτεμβρίου 2006 ]

Πτήση περιπολίας στις 20 Σεπτεμβρίου 2006 <<<

 

Η σπορά των καταιγιδοφόρων νεφών ξεκινά με την εντολή του μετεωρολόγου και πραγματοποιείται στις κατάλληλες περιοχές της καταιγίδας, την κατάλληλη χρονική στιγμή. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης η επικοινωνία μεταξύ των χειριστών αεροσκαφών και των μετεωρολόγων-ελεγκτών ραντάρ είναι συνεχής.

 

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ και ελεγκτή ραντάρ ]

Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ και ελεγκτή ραντάρ <<<

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ κυβερνήτη αεροσκάφους και ΕΛΕΓΚΤΗ ΡΑΝΤΑΡ ] >> Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ κυβερνήτη αεροσκάφους και ΕΛΕΓΚΤΗ ΡΑΝΤΑΡ
Παρόλο που ο έλεγχος του αεροσκάφους βρίσκεται στην πλήρη αρμοδιότητα του κυβερνήτη του, κατά τη διάρκεια των διαδρομών σποράς, ο μετεωρολόγος-ελεγκτής του ραντάρ του δίνει οδηγίες για την προσέγγιση του νέφους, για τη σπορά και για την οδό διαφυγής. Ο συντονισμός μεταξύ κυβερνήτη και ελεγκτή ραντάρ έχει το βέλτιστο αποτέλεσμα, καθώς βασίζεται σε πληροφορίες τόσο επιτόπιες (από το αεροσκάφος), όσο και επίγειες (από το ραντάρ καιρού).

 

Όταν μέσα στην καταιγίδα που έχει υποστεί σπορά κρίνει ο μετεωρολόγος ότι δεν υπάρχει δυναμικό για περαιτέρω ανάπτυξη χαλαζοφόρου δραστηριότητας, τότε το αεροσκάφος διακόπτει τη σπορά και παραμένει σε πτήση περιπολίας, μέχρι να εκλείψει ο κίνδυνος για νέες καταιγίδες. Στη συνέχεια ο μετεωρολόγος-ελεγκτής καλεί το αεροσκάφος σε προσγείωση.

Συχνά υπάρχουν ημέρες επιχειρήσεων όπου πραγματοποιούνται περισσότερες από μία πτήσεις σποράς, οι οποίες μπορεί να είναι και συνεχόμενες.

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Εναλλαγή αεροσκαφών κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων σποράς ]

Εναλλαγή αεροσκαφών κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων σποράς <<<

 

Για την τεκμηρίωση ύπαρξης, ή μη, χαλαζιού στο έδαφος χρησιμοποιείται ένα εκτεταμένο δίκτυο 142 χαλαζομέτρων, εγκατεστημένο στην Περιοχή 1.

 

Στο τέλος μιας επιχειρησιακής ημέρας, ο μετεωρολόγος σημειώνει πάνω στο χάρτη του δικτύου χαλαζομέτρων τις πιθανές περιοχές που προσβλήθηκαν από χαλαζοκαταιγίδες και τον παραδίδει στο προσωπικό που εκτελεί τον έλεγχο των χαλαζομέτρων το επόμενο πρωί. Αυτή αποτελεί τη λεγόμενη έκτακτη αλλαγή χαλαζομέτρων, λόγω καταιγίδας. Μια κανονική αλλαγή όλων των χαλαζομέτρων του δικτύου διενεργείται κάθε 15 ημέρες (για αποφυγή αλλοίωσης της επίστρωσής τους από την ηλιακή ακτινοβολία).

Τα χαλαζόμετρα καταγράφουν τις χαλαζοπτώσεις και με τη βοήθειά τους μελετάται η έκταση της χαλαζόπτωσης, το πλήθος και το μέγεθος των χαλαζοκόκκων.

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Χάρτης δικτύου των 142 χαλαζομέτρων και 64 βροχομέτρων του ΕΛ.Γ.Α. ]

Χάρτης δικτύου των 142 χαλαζομέτρων και 64 βροχομέτρων του ΕΛ.Γ.Α. <<<

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Χαλαζόμετρο εγκατεστημένο στην Περιοχή Προστασίας 1 ]

>>> Χαλαζόμετρο εγκατεστημένο στην Περιοχή Προστασίας 1

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ [ Βαθμονόμηση χαλαζομέτρου για την ακριβέστερη ανάλυση των πραγματικών χαλαζόκοκκων ]

Βαθμονόμηση χαλαζομέτρου για την ακριβέστερη ανάλυση των πραγματικών χαλαζόκοκκων <<<


 

      

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ CDC αναλυτικά, για καθεμιά από τις 9 κατηγορίες:

+ 5: Εξαιρετικά σφοδρές χαλαζοφόρες καταιγίδες

 1. Πολύ μεγάλο χαλάζι, μεγέθους μεγαλύτερο από μπάλα του γκολφ, με διάμετρο αποτυπώματος >ή= 5,3cm από το δίκτυο των χαλαζομέτρων.
 2. Διασταυρωμένες δηλώσεις-αναφορές χαλαζιού από το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Θεσ/νίκης. 
 3. Ανακλαστικότητες ραντάρ: Z > ή = 70 dBZ. 
 4. Σήματα ταυτοποίησης σφοδρών καταιγίδων στο PPI (hook echo) και στο RHI (echo-free vault ή BWER). 
 5. Συχνές διατρήσεις της τροπόπαυσης (όταν αυτή βρίσκεται πάνω από τα 10 km) από κύτταρα που φτάνουν σε ύψος περισσότερο από 1,5 km μέσα στη στρατόσφαιρα.
+ 4: Σφοδρές χαλαζοφόρες καταιγίδες

 1. Μεγάλο χαλάζι, μεγέθους μπάλας του γκολφ, με διάμετρο αποτυπώματος 3,3 =ή< D < 5,3cm από το δίκτυο των χαλαζομέτρων.
 2. Διασταυρωμένες δηλώσεις-αναφορές χαλαζιού από το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Θεσ/νίκης.
 3. Ανακλαστικότητες ραντάρ: 65 =ή< Z < 70 dBZ.
 4. Σήματα ταυτοποίησης ισχυρών καταιγίδων στο PPI (hook echo, line echo wave pattern, cloud fingers, echo pendants, scalloped edges, V-notches) και στο RHI (echo-free vault ή BWER).
 5. Διατρήσεις της τροπόπαυσης (όταν αυτή βρίσκεται πάνω από τα 10 km) από κύτταρα που φτάνουν σε ύψος λιγότερο ή ίσο με 1 km μέσα στη στρατόσφαιρα.
+ 3: Πολύ ισχυρές χαλαζοφόρες καταιγίδες

 1. Μεγάλο χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού, με διάμετρο αποτυπώματος 2,1 =ή< D < 3,3cm από το δίκτυο των χαλαζομέτρων.
 2. Διασταυρωμένες δηλώσεις-αναφορές χαλαζιού από το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Θεσ/νίκης.
 3. Ανακλαστικότητες ραντάρ: 58 =ή< Z < 65 dBZ.
 4. Στο RHI εμφανίζεται weak-echo vault ή WER.
 5. Οι κορυφές των κυττάρων διαπερνούν ελαφρώς την τροπόπαυση (όταν αυτή βρίσκεται πάνω από τα 10 km) όχι περισσότερο από 0,5 km.
+ 2: Ισχυρές χαλαζοφόρες καταιγίδες

 1. Χαλάζι σε μέγεθος σταφυλιού, με διάμετρο αποτυπώματος 1,3 =ή< D < 2,1cm από το δίκτυο των χαλαζομέτρων.
 2. Διασταυρωμένες δηλώσεις-αναφορές χαλαζιού από το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Θεσ/νίκης.
 3. Ανακλαστικότητες ραντάρ: 52 =ή< Z < 58 dBZ.
 4. Οι κορυφές των κυττάρων φτάνουν στην τροπόπαυση.
+ 1: Ασθενείς χαλαζοφόρες καταιγίδες

 1. Μικρό χαλάζι σε μέγεθος μπιζελιού, με διάμετρο αποτυπώματος D < 1,3 cm από το δίκτυο των χαλαζομέτρων
 2. Διασταυρωμένες δηλώσεις-αναφορές χαλαζιού από το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Θεσ/νίκης.
 3. Ανακλαστικότητες ραντάρ: 45 =ή< Z < 52 dBZ.
 4. Οι κορυφές των κυττάρων ξεπερνούν το ύψος των -30°C.
0: Μη χαλαζοφόρες καταιγίδες ή εκτεταμένοι όμβροι

 1. Ανακλαστικότητες ραντάρ: 35 =ή< Z < 45 dBZ.
 2. Οι κορυφές των κυττάρων φτάνουν στο ύψος των -30°C.
 3. Υπάρχουν σίγουρα Cb, Tcu.
 4. Πιθανή απουσία βροντής.
- 1: Διάσπαρτοι ή μεμονωμένοι όμβροι

 1. Ανακλαστικότητες ραντάρ: 25 =ή< Z < 35 dBZ.
 2. Ύψος κορυφής των νεφών μεγαλύτερο από το ύψος των -12°C με ηχώ που εκτείνεται ως το έδαφος.
 3. Σημειώνονται όμβροι με παρουσία Tcu, Cb-cal.
 4. Aπουσία αστραπής και βροντής.
- 2: Ασθενής σωρειτόμορφη δραστηριότητα

 1. Ανακλαστικότητες ραντάρ: Z < 25 dBZ ή το ραντάρ είναι PPINE.
 2. Το πάχος των νεφών υπερβαίνει τα 3 km και η ηχώ δεν εκτείνεται ως το έδαφος.
 3. Απουσία όμβρων (πιθανή εμφάνιση βροχής στο έδαφος).
 4. Παρατηρούνται νέφη Ci, Cs, Ac, As, St, Sc, Cu-med, Cu-con.
 5. Ενδέχεται να παρατηρούνται TCu, Acc, Cc, Cb-cal, vigra.
- 3: Απουσία σωρειτόμορφης δραστηριότητας

 1. Το ραντάρ είναι σχεδόν ή εντελώς PPINE.
 2. Το πάχος των νεφών δεν υπερβαίνει τα 3 km και η ηχώ δεν εκτείνεται ως το έδαφος. Νέφη μόλις ανιχνεύσιμα.
 3. Απουσιάζουν νέφη Acc, Cb, TCu, Cc, vigra.
 4. Πιθανό να παρατηρούνται Ci, Cs, Ac, As, St, Sc, Cu-hum, Cu-fra.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Όλες οι τιμές ανακλαστικότητας που προαναφέρθηκαν αναφέρονται στη στάθμη των -5°C ή πιο πάνω απ' αυτήν.
 2. Οι οπτικοακουστικές παρατηρήσεις πρέπει να ενθαρρυνθούν και να καταγράφονται σε σταθερή βάση. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη διάκριση μεταξύ CDC=-3 και -2, και μεταξύ CDC=-1 και 0.
 3. Σύντομη δραστηριότητα που υπερβαίνει κάποια κριτήρια κοντά στα όρια της ζώνης επαλήθευσης δεν αποτελεί λόγο για τη θεώρηση της πρόγνωσης ως εσφαλμένης.
 4. Η επαλήθευση του CDC πρέπει να γίνεται στο τέλος κάθε αντιχαλαζικής περιόδου, αφού συγκεντρωθούν όλα τα δυνατά δεδομένα που μπορούν να στοιχειοθετήσουν μια ασφαλή επαλήθευση, γίνει ποιοτικός έλεγχός τους, και πραγματοποιηθεί ευρεία χρήση των καταγραφεισών εικόνων του ραντάρ.