Για την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το Μ.5.1 μπορείτε να τα αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μπορείτε να δείτε στην συνέχεια συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις:

Ερώτηση: Από πόσα δέντρα και πάνω θεωρείται πυκνή φύτευση ;
Απάντηση: Μέχρι 150 δέντρα/ στρέμμα θεωρείται κανονική φύτευση, ενώ από 150 δέντρα/ στρέμμα και πάνω θεωρείται πυκνή φύτευση
 
 
Ερώτηση: Πώς υπολογίζονται τα μόρια για το 1ο κριτήριο επιλογής που αφορά τη συχνότητα των φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων ;
Απάντηση: Ο συντελεστής επικινδυνότητας προκύπτει αυτόματα από τον σταθμισμένο μέσο όρο του συντελεστή επικινδυνότητας κάθε επιλέξιμου αγροτεμαχίου. Αν η τιμή που προκύπτει είναι από 0 έως 0,01 η πρόταση παίρνει τα μόρια που αντιστοιχούν στο χαμηλό κίνδυνο. Αν η τιμή είναι μεταξύ 0,01 και 0,017 η πρόταση παίρνει τα μόρια που αντιστοιχούν στο μεσαίο κίνδυνο. Τέλος, αν η τιμή είναι πάνω από 0,017 η πρόταση παίρνει τα μόρια που αντιστοιχούν στον υψηλό κίνδυνο.
 
Ερώτηση: Σε περίπτωση ρύθμισης οφειλών πως αποδεικνύεται η ασφαλιστική ενημερότητα του δικαιούχου;
Απάντηση: Οι  δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του φορέα τους, σε ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους, το οποίο θα αναγράφει είτε ότι δεν έχουν οφειλές είτε ότι είναι σε ρύθμιση. 
 
 
Ερώτηση: Μπορεί ο δικαιούχος να αλλάξει την καλλιέργειά του σε σχέση με τη δηλωθείσα στο ΟΣΔΕ;
Απάντηση: Η αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα βασίζεται στο τελευταίο ΟΣΔΕ (Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης), στην προκειμένη περίπτωση στο ΟΣΔΕ του 2017 η δηλωμένη καλλιέργεια θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο που γίνεται στο στάδιο της αξιολόγησης της αίτησης. Δηλαδή αν βρεθεί π.χ. στον επιτόπιο έλεγχο νεαρή φυτεία μηλιάς θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί στη δήλωση του ΟΣΔΕ 2017 ως νεαρή φυτεία μηλιάς. 
 
 
Ερώτηση: Για το Μέτρο 5.1, στην δαπάνη που αφορά τα αντιχαλαζικά δίχτυα και τις αντιβροχικές μεμβράνες, δικαιολογούνται δαπάνες προστασίας τους σε παλαιότερη εγκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή τι επιπλέον υλικά επιδοτούνται;
Απάντηση: Στην απλή αντικατάσταση διχτυού - μεμβράνης σε υπάρχουσα εγκατάσταση είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες για αγορά καινούργιων καπέλων, πλακετών και σχοινιών.
 
Ερώτηση: Στο Παράρτημα 4 αναφέρεται η επιλέξιμη έκταση για συνδυαστικές εγκαταστάσεις τα 12 στρέμματα κάθε αυτόνομης εγκατάστασης. Σε περίπτωση που ένα αγροτεμάχιο είναι μεγαλύτερο από 12 στρέμματα είναι επιλέξιμο;
Απάντηση: Τα 12 στρέμματα αναφέρονται ως μέγιστη αυτόνομη εγκατάσταση. Σε περίπτωση αγροτεμαχίου μεγαλύτερο των 12 στρεμμάτων μπορούν  να γίνουν 2 ή περισσότερες αυτόνομες εγκαταστάσεις στο ίδιο αγροτεμάχιο. Στην ηλεκτρονική αίτηση ωστόσο οι δαπάνες θα περαστούν ανά αγροτεμάχιο, δηλαδή θα περαστεί το άθροισμα των ξεχωριστών εγκαταστάσεων, ενώ στο σχετικό επενδυτικό σχέδιο θα αποτυπώνονται οι αυτόνομες εγκαταστάσεις διακριτά καθώς και η σχηματική απεικόνιση επί του σχεδίου των σημείων τοποθέτησης των στύλων και των αγκυρίων. 
 
 
Ερώτηση: Τι δικαιολογητικό απαιτείται για το κριτήριο της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων στα οποία θα εγκατασταθούν οι απαιτούμενες επενδύσεις ενεργητικής προστασίας;
Απάντηση: Τη βεβαίωση παραγωγής ποιοτικών προϊόντων. Όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα απαιτείται βεβαίωση παραγωγής βιολογικών προϊόντων από τον οργανισμό πιστοποίησής τους. Όταν πρόκειται για προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ το κριτήριο επιβεβαιώνεται αυτόματα μέσω της δήλωσης ΟΣΔΕ.
 
 
Ερώτηση: Για την ήδη τοποθετημένη εγκατάσταση (στύλοι και σκελετός) σε καλλιέργεια αμπέλου ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος 4;Επίσης, χρειάζεται βεβαίωση στατικής επάρκειας από τεχνικό μελετητή ή φάκελο στατικής μελέτης από  μηχανικό ή σχηματική απεικόνιση επί του σχεδίου των σημείων τοποθέτησης των στύλων, των αγκυρίων και περιγραφή των βασικών δομικών στοιχείων της εγκατάστασης;
Απάντηση: Στην τοποθέτηση διχτυού - μεμβράνης σε υπάρχουσα εγκατάσταση δεν απαιτείται τίποτα από τα παραπάνω (ελάχιστες απαιτήσεις, στατική επάρκεια, μελέτη, σχηματική απεικόνιση), παρά μόνο μία υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου για την ανάληψη της ευθύνης σε περίπτωση αστοχίας της εγκατάστασης.
 
 
Ερώτηση: Πώς υπολογίζεται η τυπική απόδοση για το κριτήριο επιλογής 5;
Απάντηση: Το κριτήριο 5 υπολογίζεται αυτόματα με βάση την τυπική απόδοση που προκύπτει από το σύνολο των χωραφιών που δηλώνει ο δικαιούχος στο ΟΣΔΕ.
 
 
Ερώτηση: Τι περιλαμβάνει κάθε προσφορά που προσκομίζεται μαζί με την αίτηση στήριξης;
Απάντηση: Κάθε προσφορά περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή όλων των επιμέρους υλικών της εγκατάστασης, το κόστος αγοράς και μεταφοράς τους, καθώς και το κόστος εργατικών - εγκατάστασης για κάθε αυτοτελή εγκατάσταση. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής του αίτησης, ο δικαιούχος μπορεί να δηλώσει γενικές δαπάνες (μελετών μηχανικού, συμβούλου κ.ά) σε ποσοστό μέχρι 10% του συνολικού προϋπολογισμού της αίτησής του. Το ποσοστό αυτό είναι επιπλέον του εύλογου κόστους του Παραρτήματος 2. Για τις γενικές δαπάνες δεν απαιτείται η προσκόμιση τριών προσφορών. 
 
 
Ερώτηση: Τι περιλαμβάνει η τυποποιημένη ΥΔ καθεστώτος για την μη έκτιση ποινής φυλάκισης και τι η τυποποιημένη δήλωση αποδοχής όρων και προϋποθέσεων καθεστώτος; 
Απάντηση: Η πρώτη είναι μια ΥΔ, όπου ο δικαιούχος δηλώνει ότι «δεν εκτίω ποινή φυλάκισης» η οποία επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής. Η δεύτερη προκύπτει μέσω του ΠΣΚΕ, στο τελευταίο στάδιο της ηλεκτρονικής αίτησης του δικαιούχου (όροι και προϋποθέσεις). Η οριστικοποιημένη αίτηση εκτυπώνεται και υπογράφεται από το δικαιούχο και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
 
 
Ερώτηση: Τι ισχύει σχετικά με τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία ασφάλισης τους στον ΟΓΑ και επομένως δεν μπορούν να προσκομίσουν και ασφαλιστική ενημερότητα;
Απάντηση: Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτημα ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες, οφείλουν να προσκομίσουν είτε αντίγραφο της αίτησής του, είτε έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού αιτήματος. 
 
 
Ερώτηση: Τι περιλαμβάνει η βεβαίωση στατικής επάρκειας και ποιος την υπογράφει;
Απάντηση: Η βεβαίωση στατικής επάρκειας είναι μία βεβαίωση από τον υπεύθυνο της επενδυτικής πρότασης, η οποία λαμβάνει υπόψη  τις ιδιαιτερότητες του αγροτεμάχιου (έδαφος, έκθεση σε ανέμους κλπ) και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση. Ουσιαστικά είναι ένα έγγραφο ανάληψης ευθύνης για την επενδυτική τεχνική πρόταση, που υποβάλλεται με την υποβολή της αίτησης στήριξης αλλά και με την υποβολή της τελικής αίτησης πληρωμής. 
 
 
Ερώτηση: Τι περιλαμβάνει η σχηματική απεικόνιση επί του σχεδίου της επενδυτικής πρότασης που απαιτείται στο παράρτημα 4;
Απάντηση: Η σχηματική απεικόνιση της επενδυτικής πρότασης περιλαμβάνει το σχήμα, την έκταση και τα γεωχωρικά σημεία του αγροτεμαχίου και της εγκατάστασης, όπως αυτό προκύπτει από τον ορθοφωτοχάρτη του ΟΣΔΕ 2017, τις γραμμές και τις αποστάσεις φύτευσης, τα σημεία τοποθέτησης των στύλων και των αγκυρίων και μία περιγραφή των βασικών δομικών στοιχείων της εγκατάστασης, σύμφωνα με την ορολογία της  πρόσκλησης. Μπορεί να έχει και την μορφή απλού σκαριφήματος, αρκεί να είναι ευκρινή τα παραπάνω στοιχεία.
 
 
Ερώτηση: Τι δικαιολογητικά απαιτούνται ως αποδεικτικά χρήσης αγροτεμαχίου επένδυσης; 
Απάντηση: Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια απαιτείται συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο παραστατικό κατοχής. Για τα ενοικιαζόμενα, σαν δικαιολογητικό ιδιοκτησίας όλα τα νόμιμα ενοικιαστήρια (π.χ. εκτύπωση από την ΔΟΥ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, με αποδοχή και από τα δυο μέρη). Η διάρκεια νόμιμης κατοχής είναι κατ’ ελάχιστον τα 9 έτη. Για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου εξ αδιαιρέτου, ακόμα και στις περιπτώσεις συζύγων, απαιτείται εκχώρηση των δικαιωμάτων προς τον υποψήφιο δικαιούχο από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες για χρονικό διάστημα 9 ετών. Ο προσδιορισμός της χωροθέτησης της επένδυσης μπορεί να γίνεται και με συμβολαιογραφικό ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 9 έτη.
 
 
Ερώτηση: Η αμοιβή της εργασίας που απαιτείται για την κατασκευή της εγκατάστασης σε τι ποσοστό του επιλέξιμου προϋπολογισμού είναι επιλέξιμη;
Απάντηση: Το κόστος των εργατικών είναι αποδεκτό σε ποσοστό 15% - 25% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης δηλαδή  
Επισημαίνεται, ότι στην περίπτωση μη προσκόμισης κόστους εργατικών σε εγκαταστάσεις που προβλέπεται, η συνολική επιλέξιμη δαπάνη του Παραρτήματος 2 της Πρόσκλησης θα απομειωθεί αναλογικά. 
 
 
Ερώτηση:Πότε κάποιος θεωρείται ασφαλιστικά ενήμερος σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010 για τον ΕΛ.Γ.Α;
Απάντηση: Όταν έχει εξοφλήσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις (ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α) του έτους 2017 πριν την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής του αίτησης στήριξης για το Μέτρο 5.1.
 
Ερώτηση: Εάν έχω οριστικοποιήσει την αίτηση στήριξης και θέλω να την αποριστικοποιήσω, προκειμένου να συμπληρώσω – διορθώσω στοιχεία της τι πρέπει να κάνω?
Απάντηση: Πρέπει να αποστείλετε το αίτημα σας με τον κωδικό έργου στην διεύθυνση support@mou.gr.