Την επανάληψη της διαδικασίας για την ανάθεση του έργου «Εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης για την προαιρετική ασφάλιση του κινδύνου των εντομολογικών προσβολών στο βαμβάκι και του χαλαζιού στην ανθοφορία των καρποφόρων δέντρων και την υποχρεωτική ασφάλιση του κινδύνου καταστροφής της ηρτημένης παραγωγής από πυρκαγιά», αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ, επειδή κατά τη διενέργεια του προηγούμενου διαγωνισμού κατατέθηκε μόνο μία προσφορά.

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013  θα καταβληθούν από τον ΕΛ.Γ.Α. κρατικές οικονομικές ενισχύσεις ύψους 1.571.894,92 Eυρώ σε 3.266 παραγωγούς, για το πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων «Ετήσιο 2009».

Ειδικότερα την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 353 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους περίπου 250.759,84 ευρώ, που αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών για τα έτη 2012 και 2013.

Μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2013 έγιναν συνολικά 63.619 δηλώσεις ζημιάς οι οποίες ανά Υποκατάστημα έχουν ως εξής:

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 ο ΕΛΓΑ θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 22 δικαιούχων κτηνοτρόφων αποζημιώσεις ζωικού κεφαλαίου ύψους 81.046€

Την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.631 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, που αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών για τα έτη 2012 και 2013.

Την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.631 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, που αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών για τα έτη 2012 και 2013.

Παράταση προθεσμίας παραλαβής εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας για το έτος 2012

Βέροια, 13/09/2013

Μετά την σύσκεψη που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α κ. Β. Έξαρχος με τα στελέχη του τοπικού Υποκαταστήματος του ΕΛ.Γ.Α Βέροιας ανακοινώνονται τα παρακάτω:

Ο Αντιπρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. κ. Μποτός Αργύρης, συνοδευόμενος από τα αρμόδια στελέχη του Υποκ/τος Λάρισας, θα μετέχει σήμερα Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 στις 11.00 π.μ. σε σύσκεψη στο Διοικητήριο των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων που συγκαλεί ο Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, κατόπιν αιτήματος των ελαιοπαραγωγικών συνεταιρισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων με θέμα τη μειωμένη παραγωγή των ελαιοδένδρων στην τρέχουσα περίοδο.