Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ όπως ορίστηκε (αριθμός απόφασης 3324/45251 (ΦΕΚ 280/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./24-04-2015),   3085/43198/8-4-2016 (ΦΕΚ 203/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./18-04-2016)  , 6396/70754/29-5-2017 (ΦΕΚ 334/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./7-7-2017 και 7696/85936/9-8-2017 2017 (ΦΕΚ ΦΕΚ 413/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./25-8-2017)  “Αντικατάσταση και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ. ”  από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει, ως εξής: 

 

Πρόεδρος:  Θεοφάνης Κουρεμπές                        Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Ζαννιάς         

                                    

 

 

 

Μέλη

 

 

Χρήστος Πυρομάλης του Νικολάου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

 

 

 

 

 

Ευαγγελία Καλαμαρά του Δημητρίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίτινα Αικατερίνη του Τίτου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών 

 

 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Ψυχίδης του Παύλου, αιρετός εκπρόσωπος του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 

 

 

 

 

Μιχάλης Βουμβουλάκης του Εμμανουήλ, εκπρόσωπος των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 

 

 

 

 

 

Διονύσιος Φόλιος του Γεωργίου, εκπρόσωπος των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 

 

 

 

 

 

 

Πελαγία Σωτηριάδου του Παναγιώτη, εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)