Μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2013 έγιναν συνολικά 63.619 δηλώσεις ζημιάς οι οποίες ανά Υποκατάστημα έχουν ως εξής:

 

Υποκατάστημα

Δηλώσεις ζημιάς

Αγρίνιου

2.301

Αθήνας

2.400

Αλεξανδρούπολης

7.299

Βέροιας

21.823

Ηρακλείου

4.044

Θεσσαλονίκης

5.173

Ιωαννίνων

3.607

Καβάλας

798

Κοζάνης

2.046

Λαμίας

2.250

Λάρισας

3.801

Πάτρας

4.131

Τρίπολης

3.946

 
Οι εκτιμήσεις των ζημιών του πρώτου 9μήνου του 2013, από διάφορα ζημιογόνα αίτια που καλύπτουν οι Κανονισμοί του ΕΛΓΑ, έχουν ολοκληρωθεί πλην ελάχιστων εξαιρέσεων:
Ειδικότερα, εκκρεμούν οι εκτιμήσεις ζημιών από χαλαζόπτωση και ανεμοθύελλα που έγιναν στις 15.9.2013 στη Ροδόπη. Στο Υποκατάστημα Βέροιας ολοκληρώθηκαν οι εκτιμήσεις στην Πέλλα ενώ στην Ημαθία διενεργούνται οι τελευταίες εκτιμήσεις σε όψιμες καλλιέργειες μήλων καθώς και σε καλλιέργειες ακτινιδίων. Στο Υποκατάστημα Ιωαννίνων εκκρεμούν οι εκτιμήσεις ζημιών από χαλαζόπτωση του Σεπτεμβρίου οι οποίες θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών. Στα Υποκαταστήματα Καβάλας, Κοζάνης και Πάτρας γίνονται δηλώσεις για ζημιές που έγιναν τις τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου 2013.
Ως γνωστό, μετά την ολοκλήρωση των εκτιμήσεων, απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή των αποζημιώσεων είναι η διαβίβαση στον ΕΛΓΑ του αρχείου των δηλώσεων ΟΣΔΕ και η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών του 2013, καθώς και του 2011 και του 2012.