Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013  θα καταβληθούν από τον ΕΛ.Γ.Α. κρατικές οικονομικές ενισχύσεις ύψους 1.571.894,92 Eυρώ σε 3.266 παραγωγούς, για το πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων «Ετήσιο 2009».

Ειδικότερα, η πληρωμή για το πρόγραμμα «Ετήσιο 2009» αφορά κυρίως ενισχύσεις απώλειας παραγωγής σε καλλιέργεια βρώσιμης ελιάς ποικιλίας Αμφίσσης.

Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν κυρίως παραγωγούς των νομών:
Φθιώτιδας, Λάρισας και Μαγνησίας.
 
 
Πατήστε εδώ  για να δείτε την κατάσταση πληρωμών ανά νομό.