Την επιχορήγηση μέσων ενεργητικής προστασίας σε ήδη εγκατεστημένες και υποστυλωμένες καλλιέργειες αποφάσισε το Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α., κατά την τελευταία συνεδρίασή του, τροποποιώντας την προηγούμενη σχετική απόφαση.

Η υπ’ αριθμ. 88/5-6-2014 προηγούμενη απόφαση  προέβλεπε για τους αμπελοπαραγωγούς δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα για τα μέτρα 2 και 3 (αντιχαλαζικό δίχτυ και αντιβροχική μεμβράνη), μόνο εφόσον οι εγκαταστάσεις τους τηρούσαν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. 

Το Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παραγωγής ποιοτικών προϊόντων που συνεισφέρουν στο ισοζύγιο εισαγωγών – εξαγωγών προχώρησε σε τροποποίηση της Απόφασης επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας.

Βάσει της υπ’ αριθμ. 18/17-02-2016 Απόφασης  του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α, οι παραγωγοί επιτραπέζιων σταφυλιών των Περιφερειακών Ενοτήτων του Πίνακα 1, που έχουν εγκαταστάσεις όπου μπορεί να τοποθετηθεί αντιχαλαζικό δίχτυ ή αντιβροχική μεμβράνη, μπορούν να αιτηθούν μέχρι 8-04-2016 για ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας, παίρνοντας οι ίδιοι την ευθύνη για την αρτιότητα και την αντοχή της κατασκευής τους.

Δεδομένου, ότι η όλη ενέργεια έχει πιλοτικό χαρακτήρα, η ανώτατη επιλέξιμη έκταση κάλυψης ανά παραγωγό είναι τα επτά (7) στρέμματα και η συνολική επιχορηγούμενη έκταση ανέρχεται στα 2.500 στρέμματα για κάλυψη με αντιχαλαζικό δίχτυ και 1.250 στρέμματα για κάλυψη με αντιβροχική μεμβράνη. Ο Πίνακας 1 με τις επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής προέκυψε αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. ο δείκτης επικινδυνότητας ανά ζημιογόνο αίτιο και Περιφερειακή Ενότητα ως κλάσμα των καταβληθεισών αποζημιώσεων για τα έτη 2011-2014 ανά αίτιο προς την ασφαλιζόμενη αξία παραγωγής για το έτος 2015.

β. το μέγεθος της καλλιεργούμενης έκτασης με επιτραπέζια σταφύλια ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνακόλουθα η σημασία της καλλιέργειας επιτραπέζιων σταφυλιών στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΚΤΑΣΗ/ΣΤΡ

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΟ

ΔΙΧΤΥ

ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

14.501

ΚΑΒΑΛΑ

21.815

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

47.221

ΛΑΡΙΣΑ

5.548

 

ΠΙΕΡΙΑ

3.033

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ

ΕΚΤΑΣΗ/ΣΤΡ

 

2.500

1.250

 

Στην περίπτωση που οι εκτάσεις που αντιστοιχούν στις υποβληθείσες αιτήσεις υπερβαίνουν τη συνολική επιλέξιμη έκταση, θα ισχύσουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής, με βάση το Ε1 και το Ε3 (απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης) της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (φορολογικό έτος 2014):

Προηγούνται οι παραγωγοί που έχουν αποκλειστικά γεωργικό εισόδημα. Στην περίπτωση που οι παραγωγοί αυτοί υπερκαλύψουν τη συνολική επιλέξιμη έκταση, προηγούνται οι παραγωγοί με τα μικρότερα ατομικά εισοδήματα.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η συνολική επιλέξιμη έκταση, από τους παραπάνω, έπεται ο παραγωγός με την καλύτερη σχέση ατομικού γεωργικού εισοδήματος (συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων) προς το ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα.

Στην περίπτωση που διαμορφώνεται από την ανωτέρω παράγραφο ίδια σχέση, προηγείται ο παραγωγός με το μικρότερο ατομικό αθροιστικά εισόδημα.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς και σχετικό υλικό (αίτηση ένταξης, Υπεύθυνες Δηλώσεις), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού εδώ

Ολοκληρώθηκαν σήμερα από τον ΕΛ.Γ.Α, οι διαδικασίες αποστολής των ηλεκτρονικών αρχείων, μιας ακόμα πληρωμής, προς την τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1.814 δικαιούχων παραγωγών, Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις συνολικού ύψους 2.393.593,98 €.

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων αφορά το Πρόγραμμα Κ.Ο.Ε «Ετήσιο 2011» με τους Νομούς Αργολίδας και Λακωνίας  να συγκεντρώνουν  τους περισσότερους δικαιούχους. Η πληρωμή αναφέρεται κυρίως σε ενισχύσεις για απώλεια παραγωγής από παγετό  στα εσπεριδοειδή του Νομού Αργολίδας και στα εσπεριδοειδή  και  στις επιτραπέζιες ελιές του Ν. Λακωνίας.

Η διαδικασία των εκκαθαρίσεων συνεχίζεται.

Αναμενόμενη ημερομηνία καταβολής των ενισχύσεων  στους δικαιούχους η Τετάρτη  10 Φεβρουαρίου  2016.

Για να δείτε αναλυτικά την κατανομή των ποσών ανά Νομό πατήστε εδώ.

Με μεγάλη ανταπόκριση από τον αγροτικό κόσμο ολοκληρώθηκε η συμμετοχή  του ΕΛ.Γ.Α. στην 26η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων AGROTICAπου πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από την Πέμπτη 28 έως την Κυριακή 31 Ιανουαρίου.

Στον εκθεσιακό χώρο του Οργανισμού που στεγαζόταν στο κεντρικό περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρευρέθησαν καθ΄ όλη τη διάρκεια της έκθεσης ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού συνοδευόμενοι από  στελέχη της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Ενισχύσεων, της Διεύθυνσης Μελετών και Εφαρμογών, του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης και του Κέντρου Μετεωρολογικών Ερευνών.

Οι επισκέπτες που συνέρευσαν στο υποπερίπτερο του ΕΛ.Γ.Α. είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με το χαρακτήρα και τη διαδικασία της ασφάλισης της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου αλλά και σχετικά με μια σειρά από άλλα θέματα όπως τα Προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και οι μέθοδοι Ενεργητικής Προστασίας των καλλιεργειών που προάγει ο Οργανισμός.

Ασφαλιζόμενοι αγρότες και κτηνοτρόφοι αλλά και νέοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα, συνομίλησαν από κοντά με τους υπαλλήλους αλλά και την Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. θέτοντας ερωτήματα που αφορούσαν στον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός εξασφαλίζει το αγροτικό εισόδημα και το θωρακίζει απέναντι σε πιθανούς κινδύνους.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η περιοδεία του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. κυρίου Θεοφάνη Κουρεμπέ, ο οποίος από την Τρίτη 26 Ιανουαρίου έως την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου επισκέφτηκε πόλεις της Μακεδονίας συνοδευόμενος από στελέχη του Οργανισμού.
Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου και την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 ο Πρόεδρος επισκέφτηκε τα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. στην Κοζάνη και τη Βέροια αντίστοιχα όπου συναντήθηκε με στελέχη και υπαλλήλους του Οργανισμού και συζήτησε μαζί τους σχετικά με την πορεία της εκτίμησης των ζημιών και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε αυτή να καταστεί όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη και ταχύτερη.
Στην Βέροια πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση με φορείς των αγροτών της περιοχής όπου συζητήθηκαν θέματα ασφάλισης και αποζημιώσεων που αφορούν τους Νομούς Πέλλας και Ημαθίας.
Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων συζητήθηκαν εκτενώς θέματα για όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του ΕΛΓΑ και ιδιαιτέρως για το προετοιμαζόμενο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του ΕΛΓΑ με αιχμή τη διαφύλαξη και την ενδυνάμωση του δημοσίου χαρακτήρα του οργανισμού.
Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος μετέβη στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να  παρευρεθεί στην 26η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων Εξοπλισμού και Εφοδίων Agrotica. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα παρευρισκόμενα στελέχη του ΕΛ.Γ.Α. συνάντησαν από κοντά αγρότες και λοιπούς εμπλεκόμενους με το αγροτικό εισόδημα οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να  συζητήσουν μαζί τους τα ζητήματα που τους απασχολούν αλλά και να ενημερωθούν διεξοδικότερα σχετικά με την διαδικασία της ασφάλισης και τον ρόλο του ΕΛ.Γ.Α. στη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος.
 

Ολοκληρώθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α, οι διαδικασίες αποστολής των ηλεκτρονικών αρχείων μιας ακόμα πληρωμής αποζημιώσεων προς την τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς 7.846 δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων, αποζημιώσεις συνολικού ύψους 7.324.810,33 εκατ. ευρώ.

Οι αποζημιώσεις αυτές, αφορούν κυρίως εκκαθαρίσεις ζημιών  φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2015 (εκτιμήσεις/επανεκτιμήσεις) με τους Νομούς Αργολίδας και Λακωνίας να απορροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό.

Αναμενόμενη ημερομηνία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους η  Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016.

Για να δείτε αναλυτικά την κατανομή των ποσών ανά Νομό πατήστε εδώ.

 

O Πρόεδροςτου ΕΛ.Γ.Α. κύριος Θεοφάνης Κουρεμπές ανταποκρινόμενος στη πρόσκληση του Αγροτικού Συλλόγου Κορινθίας, παραβρέθηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσαν τα μέλη του στο Κιάτο Κορινθίας. Τον Πρόεδρο συνόδευσαν ο Προϊστάμενος και ο Διευθυντής του Τμήματος Ασφάλισης του Υποκαταστήματος Πάτρας κύριοι Γιώργος Κεχαγιάς, και Ιωάννης Βώσος και η επόπτρια του Νομού Κορινθίας κυρία Μαρίνα Δελλή.

Ο Πρόεδρος και τα στελέχη του ΕΛ.Γ.Α. ενημέρωσαν τους παραγωγούς  για θέματα που αφορούν τον ΕΛ.Γ.Α., τις ζημιές που συνέβησαν στο Νομό από καλυπτόμενα αίτια, καθώς και το χρονοδιάγραμμα κοινοποίησης των πορισμάτων και του ύψους των αποζημιώσεων. Επίσης, αφού, άκουσαν τις παρατηρήσεις, τις ενστάσεις και τις προτάσεις των αγροτών δεσμεύτηκαν για ένα πιο δίκαιο και λειτουργικό σύστημα αποζημιώσεων.

Μάλιστα τόνισαν ότι εντός του 2016 θα ξεκινήσουν πιλοτικά αλλαγές που θα απλοποιήσουν και θα συντομεύσουν την παροχή υπηρεσιών προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας.

Τα γραφεία του ΕΛ.Γ.Α. επισκέφτηκαν την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 τα μέλη της Πρωτοβουλίας Αγροτών της Κεντρική Μακεδονίας με σκοπό να συνομιλήσουν με την Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α.. Κεντρικά θέματα της συνάντησης ήταν η ασφαλιστική διαδικασία και η υποχρεωτικότητα της γεωργικής ασφάλισης.

Η διοίκηση του Οργανισμού ξεκαθάρισε ότι κύριο μέλημά της είναι η ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΛ.Γ.Α. και της αλληλέγγυας και αποζημιωματικής πρακτικής του, αλλά και η  επέκταση της ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών. Ειδικότερα, για θέματα που αφορούν τις ζημιές  σε Ημαθία-Πέλλα διευκρινίστηκε ότι: για τις ζημιές στα πυρηνόκαρπα που καλύπτονται από τον κανονισμό, επειδή, εκτός του παγετού, οφείλονται και σε άλλα αίτια, τα οποία  συνέβαλαν επίσης στη μείωση της παραγωγής,  μετά το τέλος των εκτιμήσεων και αφού σχηματίστηκε η πλήρης εικόνα, καθορίστηκε το ποσοστό απομείωσης της παραγωγής που οφείλεται στα μη καλυπτόμενα από τον κανονισμό αίτια, ανά είδος και ανά περιοχή. Το ποσοστό αυτό αφαιρείται από την παραγωγή πριν τη διατύπωση του πορίσματος.

Για το θέμα με τους μάρτυρες στα βαμβάκια, η Διοίκηση υπενθύμισε τον κανονισμό και την ανοχή που δείχνει για τελευταία φορά σε αγροτεμάχια με μεγάλο μήκος, στα οποία το ποσοστό του μάρτυρα είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με την έκταση.

Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση με τις προτάσεις των φορέων των αγροτών της περιοχής θα συνεχιστεί κατά την επίσκεψη του Προέδρου στο υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. στη Βέροια την Τρίτη 26 Ιανουαρίου.

 

Στο ποσό των 174.252.486,79 ανήλθαν οι πληρωμές του ΕΛ.Γ.Α. στους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας κατά τη διάρκεια του 2015.
Συγκεκριμένα ο Οργανισμός κατέβαλε σε 72.789 δικαιούχους αγρότες 150.729.068 ως αποζημίωση της φυτικής παραγωγής τους που ζημιώθηκε από τα εκτεταμένα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν κατά τα έτη 2014 και 2015 ενώ στα 4.852.289 ανήλθε το ποσό των αποζημιώσεων για το ζωικό κεφάλαιο 4.004 δικαιούχων κτηνοτρόφων κατά τα ίδια έτη.
Το μεγαλύτερο ποσό των αποζημιώσεων  της φυτικής παραγωγής κατεβλήθη στους Νομούς Ημαθίας και Πέλλας με τους Νομούς Ροδόπης, Έβρου και Σερρών να ακολουθούν στην κατάταξη, ενώ οι περισσότερες αποζημιώσεις του ζωικού κεφαλαίου καταβλήθηκαν στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Λάρισας.
Παράλληλα ο ΕΛ.Γ.Α., κατά τη διάρκεια του απερχόμενου έτους κατέβαλε το ποσό των 15.775.769,87 για την πληρωμή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων (ΚΟΕ-ΠΣΕΑ) για τα προγράμματα «Πυρκαγιές 2011», «Πυρκαγιές 2012» και «Ετήσιο 2011» το οποίο αφορούσε κυρίως  ενισχύσεις για απώλεια παραγωγής από παγετό  στα εσπεριδοειδή των νομών Αργολίδας και Λακωνίας και  στις επιτραπέζιες ελιές του νομού Λακωνίας  καθώς και ενισχύσεις για απώλεια παραγωγής από περονόσπορο στα αμπέλια των επιλέξιμων περιοχών του προγράμματος.
Επίσης μεριμνώντας για την ενεργητική προστασία, ο Οργανισμός υλοποίησε και επιχορήγησε 240 αντιχαλαζικές και αντιβροχικές εγκαταστάσεις των προγραμμάτων  2013 και 2014 καλύπτοντας έκταση περίπου 2.265 στρεμμάτων. Το καταβληθέν επιχορηγούμενο ποσό ανέρχεται στα 2.850.000 € περίπου και αφορά αντιχαλαζικές εγκαταστάσεις 190 παραγωγών στο σύνολο σχεδόν της χώρας. Επιπλέον το 2015 τοποθετήθηκαν και επιχορηγήθηκαν 7 αντιπαγετικοί ανεμιστήρες  6 παραγωγών με το ποσό των 45.360€.
Για το 2016 ο ΕΛ.Γ.Α. προγραμματίζει μια σειρά αλλαγές οι οποίες θα βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών του Οργανισμού προς τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους.
Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές θα καταστίσουν τον ΕΛ.Γ.Α. πιο αποτελεσματικό και γρήγορο στη λογική πάντα του αλληλέγγυου και ανταποδοτικού χαρακτήρα των γεωργικών ασφαλίσεων με σκοπό τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, μέσα από ένα δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό.
 
                                                                                    Καλή Χρονιά!
 

Ο ΕΛ.Γ.Α προχωράει στις 29/12/2015 σε ακόμα μια πληρωμή Κρατικών  Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) για τα προγράμματα «Πυρκαγιές 2011», «Πυρκαγιές 2012» και «Ετήσιο 2011», με την αποστολή στην τράπεζα Πειραιώς των ηλεκτρονικών αρχείων πληρωμής.

Το συνολικό ποσό των Ενισχύσεων των προαναφερόμενων προγραμμάτων Κρατικών Ενισχύσεων -  για  ακόμη 4.086 δικαιούχους από 22 Νομούς- ανέρχεται σε 5.343.762,48€ με τους Νομούς Αργολίδας και Λακωνίας να συγκεντρώνουν τους περισσότερους δικαιούχους. Η πληρωμή αναφέρεται κυρίως σε ενισχύσεις για απώλεια παραγωγής από παγετό  στα εσπεριδοειδή των νομών Αργολίδας και Λακωνίας και  στις επιτραπέζιες ελιές του νομού Λακωνίας  καθώς και σε ενισχύσεις για απώλεια παραγωγής από περονόσπορο στα αμπέλια των επιλέξιμων περιοχών του προγράμματος ΚΟΕ «Ετήσιο 2011».  

Η διαδικασία των εκκαθαρίσεων συνεχίζεται.

Αναμενόμενη ημερομηνία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους η Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015.

Για να δείτε αναλυτικά την κατανομή των ποσών ανά Νομό πατήστε εδώ.

Ολοκληρώθηκαν σήμερα από τον ΕΛ.Γ.Α, οι διαδικασίες αποστολής των ηλεκτρονικών αρχείων μιας ακόμα πληρωμής αποζημιώσεων προς την τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς 3.671 δικαιούχων παραγωγών, αποζημιώσεις συνολικού ύψους περίπου 3,5 εκατ. ευρώ.

Οι αποζημιώσεις αυτές, αφορούν

α) εκκαθαρίσεις ζημιών στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε ελιές,  εσπεριδοειδή, και καπνά από διάφορα ζημιογόνα αίτια το έτος 2014 (εκτιμήσεις/επανεκτιμήσεις). Το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων αυτών ανέρχεται στα 1,5 εκατ. ευρώ με τις Π.Ε.Μεσσηνίας, Λακωνίας και Πιερίας να απορροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό.

β) εκκαθαρίσεις ζημιών στο ζωικό κεφάλαιο όλης της χώρας από διάφορα ζημιογόνα αίτια το έτος 2015. Το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων αυτών ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ . Διευκρινίζεται ότι για τις ζημιές αυτές που συνδέονται με την Δήλωση Εκτροφής 2015 καταβάλλεται αποζημίωση στους κτηνοτρόφους που είχαν λάβει γνώση των πορισμάτων εκτίμησης και είχαν εξοφλήσει την ασφαλιστική εισφορά 2015 (στην περίπτωση απ’ ευθείας κατάθεσης) ή τους παρακρατήθηκε από την επιδότηση το 90% της ασφαλιστικής εισφοράς 2015, εφόσον μας είχαν εξουσιοδοτήσει σχετικά.

Αναμενόμενη ημερομηνία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους η Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015.

Για να δείτε αναλυτικά την κατανομή των ποσών ανά Νομό πατήστε εδώ.