Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκε εδώ ο πίνακας υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ,  σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2190/1994, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 97/12-11-2020 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α..

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι πίνακες υποψηφίων των κλάδων ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Κτηνιάτρων,  σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2190/1994, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 97/12-11-2020 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α..

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση  Πρόσληψης Προσωπικού των κλάδων ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Κτηνιάτρων   με την διαδικασία του άρθρου 20 του Ν.2190/94 για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

Την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλει στους Ανταποκριτές του, των Δήμων όλης της χώρας, την αποζημίωση για τις δηλώσεις φυτικής παραγωγής, ζωικού κεφαλαίου και προγραμμάτων οικονομικών ενισχύσεων (ΚΟΕ), που υπέβαλαν για τις αναγγελίες ζημιάς από 1/1/2020 έως 30/6/2020, καθώς και για εκκρεμότητες δηλώσεων ζημιάς προηγούμενων ετών.

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι πίνακες υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2190/1994, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 58/26-06-2020 εγκριτικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α..

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση.

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων  εδώ και ΠΕ Κτηνιάτρων  εδώ σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2190/1994, κατόπιν των υπ΄ αριθμ. 41/28-5-2020 και 51/28-5-2020 εγκριτικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α..

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι πίνακες υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων ανά υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2190/1994, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 9/19-2-2020 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α..

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση.

Στην αφετηρία του Νέου Έτους 2020,σας εύχομαι εγκαρδίως Υγεία, Αισιοδοξία και Δύναμη, σημαντικές Επιτυχίες στην προσωπική και οικογενειακή σας πορεία.
Προσδοκώ σε μια δημιουργική συνεργασία μας, με στόχο την ανάπτυξη του ΕΛΓΑ και την δικαίωση των προσδοκιών των ασφαλισμένων αγροτών και κτηνοτρόφων.
Προσδοκώ με το καθημερινό μας έργο στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητος του οργανισμού μας και στην εκπλήρωση του χρέους μας έναντι των στόχων της Ελλάδος μας για ένα φωτεινό και ελπιδοφόρο μέλλον.
Χρόνια Πολλά !

                                                                           Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος

                                                                                 Πρόεδρος ΕΛ.Γ.Α.