Την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει στους ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ την αποζημίωση για το Β΄ εξάμηνο 2018.