Επιλογή Σελίδας

Διευκρινίζεται ότι κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο ελέγχεται αν υπάρχει τομή του φυσικού αντικειμένου με τη γεωχωρική αποτύπωση του ΟΣΔΕ 2020, μέσω της λήψης συντεταγμένων κεντρικού σημείου του αγροτεμαχίου, ώστε να θεωρηθεί αποδεκτό το αγροτεμάχιο. Ωστόσο, κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί γεωχωρικά το σύνολο της εγκατάστασης ενεργητικής προστασίας βάσει ΟΣΔΕ αναφοράς , σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παραρτήματος 4 της 1504/30.11.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 5.1.

Μετάβαση στο περιεχόμενο