Επιλογή Σελίδας

Διευκρινίζεται ότι στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Πίνακα 2.1 «Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη (Α.Ε.Δ.) εγκαταστάσεων αντιχαλαζικής – αντιβροχικής προστασίας», σε περιπτώσεις απλής αντικατάστασης διχτυού και ταυτόχρονα αντιβροχικής μεμβράνης, στις καλλιέργειες αμπελοειδών, στα τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφονται ξεχωριστά οι δαπάνες για την αντικατάσταση του διχτυού, οι δαπάνες για την αντικατάσταση της αντιβροχικής μεμβράνης, καθώς και ξεχωριστά οι δαπάνες για τα υλικάέτσι ώστε να υπολογίζεται μία φορά το κόστος των υλικών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο