Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ. Καταβάλλεται από τον πάροχο της υπηρεσίας κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάστασή του. Παρακαλούμε  τους ενδιαφερόμενους μέχρι αποκατάστασης της βλάβης να αποστέλλουν σχετικό αίτημα στο email appsupport@elga.gr για την αποστολή των εντύπων για συγκεκριμένο ΑΦΜ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο