Επιλογή Σελίδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (άρθρο 36)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (άρθρο 36)

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (9 θέσεις)
  2. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ)

Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση m.mataragka@elga.gr,  μέχρι την Παρασκευή 17-05-2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο