Επιλογή Σελίδας

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού των κλάδων ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Κτηνιάτρων με την διαδικασία του άρθρου 20 του Ν.2190/94 για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

Μετάβαση στο περιεχόμενο