Επιλογή Σελίδας

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με την διαδικασία του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο