Επιλογή Σελίδας

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκε εδώ η ανακοίνωση για την πρόσληψη 32 συμβασιούχων του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο