Επιλογή Σελίδας

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκε εδώ η ανακοίνωση για την πρόσληψη 30 συμβασιούχων του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Γεωπονίας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο