Επιλογή Σελίδας
 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
 2. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
 3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 5. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 6. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 7. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 8. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
 9. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 10. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
 11. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (23 θέσεις) 
2. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας)
3. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (07-04-2023)

Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας)  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : m.mataragka@elga.gr  μέχρι και την Τρίτη 12-12-2023.

Μετάβαση στο περιεχόμενο