Επιλογή Σελίδας

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκε εδώ ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.4765/2021, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 62/10-08-2021 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο