Επιλογή Σελίδας

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι πίνακες υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων ανά υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2190/1994, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 9/19-2-2020 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α..

Μετάβαση στο περιεχόμενο