Επιλογή Σελίδας

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (Software και Hardware) της  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2020 με αριθ. πρωτ. 10062/28-09-2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού

Μετάβαση στο περιεχόμενο