Επιλογή Σελίδας

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ της υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2021,με αριθ. πρωτ. 12602/12-10-2021 Ανακοίνωσης, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Μετάβαση στο περιεχόμενο