Επιλογή Σελίδας

«Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι Πίνακες Κατάταξης της ειδικότητας ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ2/2021, με αριθμ. πρωτ. 14716/29-11-2021 Ανακοίνωσης, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο