Επιλογή Σελίδας

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη Προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΕ & ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο