Επιλογή Σελίδας

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ2/2022 για την πρόσληψη Προσωπικού  με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  (ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο