Επιλογή Σελίδας

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) οι Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων των κλάδων ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας με την διαδικασία του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο