Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μέσω ΕΣΗΔΗΣ προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο