Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού ειδικότητας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ με την διαδικασία του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (9 θέσεις) ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση m.mataragka@elga.gr,  μέχρι την Παρασκευή...

Προκήρυξη Και Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων Για Πλήρωση Δύο (2) Θέσεων Δικηγόρων, Μίας (1) Θέσης Παρά Πρωτοδίκαις Και Μιας (1) Θέσης Παρ’ Εφέταις, Με Έμμισθη Εντολή Και Πάγια Αντιμισθία

ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 794/23-1-2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛ.Γ.Α. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι από 17-2-2024 έως 19-3-2024 (λόγω αργίας της Καθαράς Δευτέρας).

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Του Κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021 Για Την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΕ Δ.ΚΟΥ-ΟΙΚ.ΚΟΥ Κ.Δ & ΥΠΟΚ. ΑΘΗΝΑΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΚ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΚ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΚ. ΒΕΡΟΙΑΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΚ....

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Του Κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021 Για Την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών

Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση :d.aggelousi@elga.gr μέχρι και την Πέμπη 14-12-2023. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (33 θέσεις) ΑΙΤΗΣΗ –...
Μετάβαση στο περιεχόμενο