Επιλογή Σελίδας

Προκήρυξη Και Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων Για Πλήρωση Δύο (2) Θέσεων Δικηγόρων, Μίας (1) Θέσης Παρά Πρωτοδίκαις Και Μιας (1) Θέσης Παρ’ Εφέταις, Με Έμμισθη Εντολή Και Πάγια Αντιμισθία

ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 794/23-1-2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛ.Γ.Α. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι από 17-2-2024 έως 19-3-2024 (λόγω αργίας της Καθαράς Δευτέρας).
Μετάβαση στο περιεχόμενο