Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού ειδικότητας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ με την διαδικασία του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (9 θέσεις) ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση m.mataragka@elga.gr,  μέχρι την Παρασκευή...

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Του Κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021 Για Την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΕ Δ.ΚΟΥ-ΟΙΚ.ΚΟΥ Κ.Δ & ΥΠΟΚ. ΑΘΗΝΑΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΚ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΚ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΚ. ΒΕΡΟΙΑΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΚ....

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Του Κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021 Για Την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών

Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση :d.aggelousi@elga.gr μέχρι και την Πέμπη 14-12-2023. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (33 θέσεις) ΑΙΤΗΣΗ –...

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Του Κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021 Για Την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο