Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Του Κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021 Για Την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών

Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση :d.aggelousi@elga.gr μέχρι και την Πέμπη 14-12-2023. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (33 θέσεις) ΑΙΤΗΣΗ –...

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Του Κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021 Για Την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού (9 Συμβασιούχων) Του Κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, Με Τη Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν. 4765/2021 Για Την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 9 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ AΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (Άρθρο 36- 2022) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ  (Άρθρο 36 –...
Μετάβαση στο περιεχόμενο