Επιλογή Σελίδας

Τα αναφερόμενα σε επιστολή τοπικού παράγοντα της Ηλείας, περί δήθεν καθυστερήσεων στο εκτιμητικό έργο του ΕΛ.Γ.Α., κατόπιν των Πυρκαγιών -Αύγουστος 2021 και η οποία έλαβε δημοσιότητα στα τοπικά μέσα επικοινωνίας, είναι αβάσιμα και αδικούν τους Υπαλλήλους του Οργανισμού διότι:

Αμέσως μετά την πύρινη λαίλαπα του Αυγούστου 2021 με συνέπεια τρομακτικές καταστροφές, σε μεγάλες εκτάσεις της χώρας: B. Εύβοια, Αττική, Ηλεία Αχαΐα και αλλού, ο ΕΛ.Γ.Α. επιστράτευσε το σύνολο των δυνάμεών του και επέτυχε:

α. την οριοθέτηση των περιοχών οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές, με την αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων και τις επιτόπιες επισημάνσεις από συνέργεια του, ούτως ώστε μέχρι τέλη Οκτωβρίου 2021 να έχουν οριστικοποιηθεί με ακρίβεια οι δικαιούχοι αποζημιώσεων αγρότες των οποίων επλήγησαν οι καλλιέργειες φυτικού κεφαλαίου.

β. εντός τριών ημερών όπως ορίζει η νομοθεσία, ενταφιάστηκαν όλα τα ζώα τα οποία κάηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, σε συνεργασία με τη ΔΑΟΚ.

γ. συνεργεία του ΕΛΓΑ συμμετέχουν, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο της πολιτικής Κρατικής Αρωγής την οποία εφαρμόζει η Κυβέρνηση, για την εκτίμηση των ζημιών οι οποίες προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις υποδομών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων καθώς και σε έγγειο κεφάλαιο.

 

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΘΕΡΟΥΣ 2021 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

 

Σύμφωνα με την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων του συστήματος  COPERNICUS και των στοιχείων από τις Δηλώσεις Καλλιέργειας / Εκτροφής 2021 στην Π.Ε. Ηλείας φαίνεται να έχουν ζημιωθεί οι παρακάτω εκτάσεις ανά είδος καλλιέργειας.

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ- ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ COPERNICUS
ΝΟΜΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  ΑΜΠΕΛΙΑ  ΣΤΑΦΙΔΕΣ  ΕΛΙΕΣ  ΣΥΚΑ  ΑΚΡΟΔΡΥΑ  ΛΟΙΠΑ
1.183 245,5 248,1 16.847,4 0 209,8 160,8

Στον ΕΛ.Γ.Α. από την Π.Ε. Ηλείας υποβλήθηκαν οι παρακάτω δηλώσεις ζημιάς από τις πυρκαγιές αυτές :

34 δηλώσεις ζημιάς σε ζωικό κεφάλαιο (ασφαλιστική κάλυψη ΕΛ.Γ.Α.). Οι ζημιές αυτές έχουν ήδη εκκαθαριστεί.

58 δηλώσεις ζημιάς σε αποθηκευμένα προϊόντα. Έχουν γίνει εκτιμήσεις.

301 δηλώσεις ζημιάς παγίου κεφαλαίου. Έχει γίνει πρώτη εκτίμηση.

2.149 δηλώσεις ζημιάς σε φυτικό κεφάλαιο από 1.908 παραγωγούς.

Ανάλυση δηλώσεων ζημιάς φυτικού κεφαλαίου :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ
ΕΛΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΛΕΙΑΣ 1.908 500.000 15.000 515.000

Ο ΕΛΓΑ έχει πρωταγωνιστήσει στη συλλογική προσπάθεια της Κυβέρνησης, να καταβληθούν με ταχύτητα αποζημιώσεις στους πληγέντες, με την υιοθέτηση νέου νομοθετικού πλαισίου Κρατικής Αρωγής διότι η εφαρμογή του ισχύοντος προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων απαιτεί χρόνο τετραετίας για την πληρωμή αποζημιώσεων ενώ προσδιορίζει και χαμηλή τιμή αποζημιώσεων αυτών .

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής-από το περασμένο έτος 2021-ορίστηκε το ύψος των αποζημιώσεων, παρά το γεγονός ότι ο Κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν επιτρέπει την καταβολή αποζημιώσεων για την απώλεια φυτικού κεφαλαίου από πυρκαγιές. Ταυτοχρόνως, διέθεσε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία με τα οποία μπορούν να κοστολογηθούν οι ζημίες στις πάγιες εγκαταστάσεις και στο έγγειο κεφάλαιο, ούτως ώστε με πολλή μεγάλη ταχύτητα να έχουν αξιολογηθεί οι φάκελοι οι οποίοι υποβάλλονται από τους πληγέντες παραγωγούς μας.

Στην τιτάνια αυτή η προσπάθεια αρωγός του ΕΛΓΑ είναι η Κυβέρνηση αλλά η ταχύτερη κατά το δυνατόν προώθηση του έργου του Οργανισμού οφείλεται στην προσπάθεια την οποία καταβάλλουν οι εργαζόμενοι με αυταπάρνηση και προσήλωση στο καθήκον τους.

Άδικες και επιπόλαιες αξιολογήσεις για το έργο του ΕΛΓΑ, οι οποίες προσβάλλουν τους εργαζόμενους και τη Διοίκηση του Οργανισμού δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. ήδη έδωσε εντολή στην Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού, για την αξιολόγηση των αναφερόμενων στη συγκεκριμένη επιστολή διότι ουδείς και για οποιουσδήποτε λόγο έχει δικαίωμα να κλονίσει τη σχέση εμπιστοσύνης αγροτών και ΕΛ.Γ.Α.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18-04-2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο