Επιλογή Σελίδας

Υπομέτρο 5.2

Θεσμικό Πλαίσιο

Προσκλήσεις

1η Πρόσκληση Δράσης 5.2 «Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα.»

1η Πρόσκληση

1η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης

Τυποποιημένες Υπεύθυνες Δηλώσεις του καθεστώτος

Μετάβαση στο περιεχόμενο