Επιλογή Σελίδας

Εφαρμογή Άρθρου 23
Κανονισμού ΚΟΕ

Για λόγους διαφάνειας, ενίσχυση δικαιούχου παραγωγού, που υπερβαίνει τα 60.000,00 €, θα δημοσιεύεται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α..
Μετάβαση στο περιεχόμενο