Επιλογή Σελίδας

Ερευνητικά Προγράμματα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαχείριση του πληθυσμού των αγριοκούνελων στη νήσο Λήμνο με τη χρήση παγίδων πολλαπλής σύλληψης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)
2013
Αξιολόγηση του Εθνικού Προγράμματος Προστασίας των Καλλιεργειών από το Χαλάζι

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

2002

Κατάρτιση Αναπτυξιακής Μελέτης για την επίλυση των προβλημάτων της μηλοκαλλιέργειας στην περιοχή Ζαγοράς Πηλίου 1)Αντιμετώπιση του προβλήματος της μικροκαρπίας των Μήλων 2)Αναδιάρθρωση της μηλοκαλλιέργειας στην περιοχή Ζαγοράς Πηλίου 3)Ολοκληρωμένη Παραγωγή Μήλων 4)Βιολογική Παραγωγή Μήλων. 5)Ορθολογική Διαχείριση Υδάτινων Πόρων Περιοχής Ζαγοράς.

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Βόλου

2004

Έρευνα προστασίας της καλλιέργειας της ακτινιδιάς από τον παγετό με την βοήθεια αντιπαγετικού ανεμομείκτη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

1994-1998

Ερευνα προστασίας των καλλιεργειών ακτινιδιάς, αμπέλου και μηλοειδών από το χαλαζι με τη βοήθεια αντιχαλαζικών δικτύων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

1994-1998

Προσδιορισμός και επίδραση ιωδιούχου άργυρου σε χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα περιοχών όπου έχει εφαρμοσθεί πυρήνωση καταιγιδοφόρων νεφών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

1994-1999

Ποιοτική και ποσοτική Εκτίμηση ζημιών γεωργικών καλλιεργειών με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και Γεωγραφικών  Συστημάτων Πληροφοριών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Παν/μιο Θεσσαλίας Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας

1996-1999

Η Αντιπαγετική προστασία της ακτινιδίας, ροδακινιάς, κερασιάς και αχλαδιάς με τη χρησιμοποίηση μικροεκτοξευτών ύδατος και χημικών ουσιών.

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Ναούσης

1999-2001

Προσδιορισμός αργύρου σε ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα μετά από πυρήνωση νεφών με ιωδιούχο άργυρο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

2000 – 2002

Νέες μέθοδοι ανάλυσης με χρήση δορυφόρων 3ης γενιάς και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην εκτίμηση ζημιών των γεωργικών καλλιεργειών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

2000 – 2003

Αντιπαγετική προστασία της ροδακινιάς με τη χρήση χημικών ουσιών

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δέντρων Ναούσης

2004 Θα ολοκληρωθεί όταν συμπληρωθούν δύο περίοδοι φυσικού παγετού

Προστασία της καλλιέργειας της ροδιάς από το χαλάζι με αντιχαλαζικά δίχτυα

ΕΛ.Γ.Α.

2007-2011

Έρευνα επίδρασης της κάλυψης της καλλιέργια της κερασιάς με πλαστικά φύλλα για την προστασία των καρπών από το σχίσιμο και μελέτη των τυχών παρενεργειών στην αύξηση, ανάπτυξη, απόδοση των δέντρων, ποιότητα των καρπών και στην ευπάθεια στους σημαντικότερους εχθρούς και ασθένειες

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δέντρων Ναούσης

2009-2011

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο