Επιλογή Σελίδας

Φυτική Παραγωγή

”Διαδικασίες

Ασφαλιστική Κάλυψη

Είδος Ζημιών Που Καλύπτονται Ασφαλιστικά

Καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι άμεσες ζημιές, που αποδεδειγμένα προκαλούνται από τους καλυπτόμενους ασφαλιστικά κινδύνους στη φυτική παραγωγή της καλλιεργητικής περιόδου που συνέβηκε το ζημιογόνο αίτιο
Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές της φυτικής παραγωγής, όταν:

 • δεν έχει υποβληθεί από τον ασφαλισμένο Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής για τα ζημιωθέντα αγροτεμάχια και
 • δεν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά.

Aσφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται οι ακόλουθοι φυσικοί κίνδυνοι, που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής (ΦΕΚ 1668/Β/27-7-2011):

Φυσικοί κίνδυνοι:

 • ο παγετός
 • το χαλάζι
 • η ανεμοθύελλα
 • η πλημμύρα
 • ο καύσωνας και η ηλιακή ακτινοβολία
 • το χιόνι
 • οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις
 • οι κίνδυνοι από τη θάλασσα

Άγρια ζώα:

 • ζημιές από αρκούδα
 • ζημιές από αγριογούρουνα, στις περιοχές όπου προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR
 • ζημιές που προκαλούνται από άγρια κουνέλια, στη φυτική παραγωγή της νήσου Λήμνου

Μετάβαση στο περιεχόμενο