Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0030378278), με διαδικασία μέσω καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο