Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το έργο της παροχής υπηρεσιών και προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή των ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (μοντέλο RICOH), που είναι εγκατεστημένα στην Κεντρική Διοίκηση και στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ -ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο