Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) στην εταιρεία “Quality & Reliability Α.Ε.” για το έργο της παροχής τεχνολογικής αναβάθμισης των υποδομών και εφαρμογών της πλατφόρμας ORAMA ERP που χρησιμοποιεί ο ΕΛΓΑ., που περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υποδομών και την εγκατάσταση νέου Λογισμικού Εφαρμογών «Μισθοδοσίας», «Διαχείρισης Τακτικού και Εποχικού Προσωπικού» και «Παρακολούθησης παρουσιών προσωπικού (Ωρομέτρης)» καθώς και την αναβάθμιση της εφαρμογής «Διαχείρισης Ανταποκριτών».

Μετάβαση στο περιεχόμενο