Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) στην εταιρεία “Ν.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ” για το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης ενός νέου κλιματιστικού καναλάτου μηχανήματος (τύπου INVERTER) ισχύος τουλάχιστον 50.000btu/h σε ψύξη και 60.000btu/h σε θέρμανση προς αντικατάσταση της κλιματιστικής μονάδας που είναι εγκατεστημένη στον 7ο όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο