Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση, (με βάση τα άρθρα 118 & 120 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), για το έργο της παροχής υπηρεσιών μαζικής αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms) κινητής τηλεφωνίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα για ενημέρωση των ασφαλισμένων παραγωγών του ΕΛ.ΓΑ».(CPV:64212100-6)

Μετάβαση στο περιεχόμενο