Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση (με βάση τα άρθρα 118 & 120 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4782/2021 και ισχύουν),για την υλοποίηση του έργου της προμήθειας και εγκατάστασης διαδικτυακού πακέτου λογισμικού για τις διαδικασίες πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφων του ΕΛ.Γ.Α.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο