Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση (με βάση τα άρθρα 118 & 120 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4782/2021 και ισχύουν) Σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών «Μισθοδοσία» και «Διαχείριση Τακτικού και Εποχικού Προσωπικού» συμπεριλαμβανομένων και των υποσυστημάτων «Διαχείριση Προσλήψεων» και «Παρακολούθηση παρουσιών προσωπικού».

Μετάβαση στο περιεχόμενο