Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο της διεξαγωγής ειδικής έρευνας σε αγρότες (γεωργούς και κτηνοτρόφους) και σε στελέχη του ΕΛ.Γ.Α., από εταιρεία μέλος του ΣΕΔΕΑ, με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας της ESOMAR και τον Κώδικα Επαγγελματικής Πρακτικής του ΣΕΔΕΑ, εκτιμώμενης δαπάνης είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο