Επιλογή Σελίδας

Προστασία από Χαλάζι & Βροχή

Στο πλαίσιο της Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο (ιδιωτικές παρεμβάσεις)» του Υπομέτρου 5.1 του Μέτρου 5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, χρησιμοποιούνται ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

H επιχορήγηση των συνδυαστικών εγκαταστάσεων ή των απλών αντικαταστάσεων αντιχαλαζικού διχτυού και αντιβροχικής μεμβράνης υλοποιείται σε ποσοστό 80% (δημόσια δαπάνη) για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και σε ποσοστό 100% για τα Συλλογικά Σχήματα Γεωργών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο